دسته بندی ها

فرش آشپزخانه

در حال نمایش 10 نتیجه

٪10
قطر 1 متر80*50 سانتی متر150*100 سانتی متر

پرنیا طوسی آبی زرباف

۸۸۵.۰۰۰ تومان ۷۹۸.۰۰۰ تومان
6متری225*150 سانتی متر

پوست وفرش خشتی کرامتیان

۶.۸۸۰.۰۰۰ تومان
٪7

رزمینیاتوری 225*150 شکلاتی

۶.۹۸۰.۰۰۰ تومان
٪10

رزمینیاتوری 6گل 150*100 آبی زرباف

۲.۹۹۸.۰۰۰ تومان
٪20
قطر 1 مترقطر 1.5 متر6متری80*50 سانتی متر150*100 سانتی متر225*150 سانتی متر

شگی پارکو کد 1019

۴۲۰.۰۰۰ تومان ۳۳۵.۰۰۰ تومان
٪13
قطر 1 مترقطر 1.5 مترقطر 2 مترقطر 3 متر6متری9متری12متری80*50 سانتی متر150*100 سانتی متر200*100 سانتی متر

طرح 300603محتشم 1200شانه

۷۸۰.۰۰۰ تومان ۶۸۰.۰۰۰ تومان
٪10

طرح پوست پلنگی 225*150شکلاتی زرباف

۶.۷۰۰.۰۰۰ تومان
٪10
80*50 سانتی متر150*100 سانتی متر225*150 سانتی متر

طرح مراکشی در ابعاد مختلف

۸۸۵.۰۰۰ تومان ۷۹۸.۰۰۰ تومان
قطر 1 مترقطر 1.5 مترقطر 2 مترقطر 3 متر6متری9متری12متری80*50 سانتی متر150*100 سانتی متر200*100 سانتی متر
6متری9متری225*150 سانتی متر

ورساچه ذغالی اسوس 700شانه

۳.۷۵۰.۰۰۰ تومان